Stowarzyszenie Stracone Dzieciństwo


About The Lost Childhood Association


Utworzenie The Lost Child Association zostało napędzone niefortunną przemocą seksualną w dzieciństwie i wczesnej dorosłości jej założyciela.

Wykorzystywanie seksualne dzieci (CSA) jest problemem ogólnoświatowym (Barth et al., 2013; Perada et al., 2009; Stoltenborgh et al., 2011; UNICEF, 2017)

W Polsce, CSA jest wciąż tematem tabu i słabo udokumentowane (Sajkowska, 2003). Brak djalogu, świadomości, i środków zapobiegawczych w strukturach polskiego społeczeństwa zezwala na powielanie się wzorców zachowań, które przyczyniają się do CSA.

Wiele ofiar przechodzi przez swoje życie nie pamiętając o tych traumatycznych wydarzeniach, ale kiedy w końcu one powrócą, wsparcie i empatia ze strony bliskich i otoczenia są niezbędne do ich normalnego życia.

Wesprzyj trwające badania na temat CSA w Polsce.


Nasza Misja


Research

Niestety, przed latami dziewięćdziesiątymi w Polsce nie było oficjalnej bazy danych ani badań naukowych dotyczących problemu seksualnego wykorzystywania dzieci (CSA). Skala CSA wciąż nie jest w pełni zrozumiała. Jedną z misji The Lost Childhood Association jest prowadzenie badań naukowych mających na celu ujawnienie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości tego zjawiska w Polsce.

Prevention

The Lost Childhood Association uważa, że najważniejszym krokiem w celu zapobiegania incydentów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci jest budowanie świadomości w społeczeństwie poprzez edukację szkolną i samokształcenie. Edukacja seksualna oparta na rzetelnych badań naukowych jest niezbędna na każdym etapie szkolnictwa. Panele dyskusyjne z rodzicami i edukatorami są również nieuniknione. Konieczna jest także resocjalizacja osób, które popełniły CSA.

Support

Powrót do normalności po jakiejkolwiek doświadczeniach przemocy seksualnej, niezależnie od wieku, po prostu nie jest łatwy. Ofiary CSA często wstydzą się i obwiniają za to, co im się stało. Cała ich tożsamość zostaje rozbita. Pogodzenie się z przeszłością często zajmuje im całe życie. Gdy to już zrobią, tylko wtedy mogą czuć się uziemieni w chwili obecnej i planować lepszą przyszłość dla siebie i ich rodzin.


Reference List

Barth, J., Bermetz, L., Heim, E., Trelle, S., & Tonia, T. (2013). The current prevalence of child sexual abuse worldwide: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Public Health, 58(3), 469-483.

Pereda, N., Guilera, G., Forns, M., & Gómez-Benito, J. (2009). The international epidemiology of child sexual abuse: A continuation of Finkelhor (1994). Child Abuse & Neglect, 33(6), 331-342.

Sajkowska, M. (2003). Child Sexual Abuse in Poland. In May-Chahal, C., & Herczog, M. (Eds.), Child sexual abuse in Europe. Strasbourg Cedex: Council of Europe.

Stoltenborgh, M., Van Ijzendoorn, M., Euser, E., & Bakermans-Kranenburg, M. (2011). A Global Perspective on Child Sexual Abuse: Meta-Analysis of Prevalence Around the World. Child Maltreatment, 16(2), 79-101.

United Nations Children’s Fund, (2017). A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents, New york. Retrieved on 2019, Dec 30: https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf


The Lost Childhood Association is a freelance research entity, not a foundation. Your donation is on volunteering basis.


contact.lostchildhood@gmail.com

Donate

$25.00